• روند انجام IVF

  • روند انجام IVF

  • IVF باروری خارج از محیط رحم است. در این پروسه، دارو های لازم برای تحریک تخمک‌گذاری به خانم داده می شود و سونوگرافی های سریال انجام می شود. در زمان مناسب، در اتاق عمل از راه واژن و با بیهوشی عمومی تخمک ها خارج می شوند و در محیط آزمایشگاهی اسپرم (که از مرد گرفته شده است) با تخمک ترکیب می شود و چند روز بعد، جنین از راه واژن و سرپایی انتقال داده می شود. اغلب این دوره 45 روز طول می کشد.

دسته بندی ها