• سندرم تحریک بیش از حد تخمدان چیست؟

  • سندرم تحریک بیش از حد تخمدان چیست؟

  • برای انجام آی وی اف (IVF)، نیاز است که چند تخمک از تخمدان زن گرفته شود تا بتوان تخمک‌های سالم و مناسب برای لقاح را برگزید. در حالت طبیعی، در هر سیکل قاعدگی تنها یک یا حداکثر دو تخمک آزاد می‌شود. بنابراین، پزشکان داروهای تحریک تخمک‌گذاری را تجویز می‌کنند. این داروهای هورمونی باروری باعث تحریک عملکرد تخمدان‌ها و تسریع رشد فولیکول‌ها و آزاد شدن تخمک‌ها می‌شوند.
    هورمون HCG از جمله داروهای تزریقی محرک تخمدان‌ها است که ممکن است موجب تحریک بیش از حد و ایجاد درد و ورم در تخمدان‌ها (OHSS) می‌شود.
    این سندرم به‌دنبال مصرف قرص‌های هورمونی تحریک تخمدان، مانند کلومیفن، نیز ممکن است رخ دهد، اما احتمال بروز آن به‌دنبال تزریق HCG بیشتر است. تحریک بیش از حد تخمدان معمولاً یک هفته تا ده روز بعد از مصرف هورمون بروز می‌کند.

دسته بندی ها