• آیا همۀ انواع فیبروم‌های رحم باعث ناباروری می‌شوند؟

  • آیا همۀ انواع فیبروم‌های رحم باعث ناباروری می‌شوند؟

  • اغلب فیبروم‌های ساب سروزال بر باروری هیچ اثری ندارند. فیبروم ساب موکوزال یا زیرمخاطی حدود ۵۰ درصد شانس باروری را کاهش می‌دهد و در صورت مداوا و برداشتن آن، شانس باروری دو برابر می‌شود. فیبروم‌ اینترامورال اگر به شکلی داخل عضلۀ رحم رشد کند که در حفرۀ رحم تغییر شکل ایجاد نکند، بر باروری اثری ندارد. بنابراین، ضرورت یا عدم ضرورت جراحی این نوع از فیبروم‌ها به اندازۀ آنها بستگی دارد و هرچه بزرگ‌تر باشد، ضرورت جراحی برای برداشتن آن بیشتر می‌شود.

دسته بندی ها