• میکرواینجکشن چگونه انجام می‌شود؟

  • میکرواینجکشن چگونه انجام می‌شود؟

  • یکی از اسپرم‌هایی که از مایع منی یا بافت بیضه (به روش TESE) به دست آمده است، انتخاب می‌شود. کیفیت اسپرم در این تکنیک بسیار مهم است. در آزمایشگاه جنین‌شناسی یک اسپرم باکیفیت با استفاده از یک میکروسکوپ با حساسیت بالا انتخاب می‌کنند و دم آن را بی‌حرکت می‌کنند. سپس در محیط آزمایشگاهی مناسب، آن را با یک سوزن بسیار نازک شیشه‌ای به‌طور مستقیم به داخل تخمک زن که قبلاً گرفته شده است، تزریق می‌کنند. البته برای موفق شدن این تکنیک، لازم است که تخمک مناسب و بالغ نیز به دست آمده باشد.

دسته بندی ها