• تلقیح داخل رحمی اسپرم یا IUI چیست؟

  • تلقیح داخل رحمی اسپرم یا IUI چیست؟

  • در این روش، در روز تخمک‌گذاری پزشک پس از جمع‌آوری اسپرم‌ها از مرد و شست‌وشوی آنها، اسپرم‌ها را از طریق کاتتر پلاستیکی باریک و بلندی از راه دهانۀ رحم به دورن رحم تخلیه می‌کند.
    ممکن است پزشک برای افزایش شانس بارداری پیش از انجام عمل آی یو آی از درمان دارویی برای تحریک تخمک‌گذاری استفاده کند.

دسته بندی ها