• آیا انجام آی یو آی دردناک است؟

  • آیا انجام آی یو آی دردناک است؟

  • برای این عمل نیازی به بیهوشی نیست و فقط برخی خانم‌ها ممکن است طی انجام آی یو آی یا پس از آن، درد و فشار شکمی، مشابه دورۀ پریود، داشته باشند، اما به‌جز آن این روش دردی ندارد.

دسته بندی ها