• ⁩بعد از آی یو آی چه اقداماتی لازم است؟

  • ⁩بعد از آی یو آی چه اقداماتی لازم است؟

  • بیشتر پزشکان ترجیح می‌دهند بعد از این عمل، برای نیم تا یک ساعت به حالت دراز کش باقی بمانید. اما هیچ نیازی به استراحت مطلق در منزل نیست . فقط بهتر است ورزش و فعالیت‌های سنگین نداشته باشید.

دسته بندی ها