• تشخیص دورۀ جنینی (PND) چیست؟

  • تشخیص دورۀ جنینی (PND) چیست؟

  • تشخیص دورۀ جنینی به اقداماتی گفت می‌شود که برای تشخیص مشکلات جنین در دورۀ بارداری انجام می‌شود. دو روش اصلی برای تشخیص مشکلات جنین، تست‌های آمینوسنتز و نمونه‌گیری از پرزهای جفتی (CVS) است. این تست‌ها و تست‌های دیگر مانند سونوگرافی داپلر، بیوفیزیکال پروفایل و کوردوسنتز (نمونه‌گیری از خون بند ناف)، برای تشخیص مشکلات ژنتیکی جنین، پیش از تولد، انجام می‌شود.
    برخی زوج‌ها در معرض خطر داشتن جنین مبتلا به ناهنجاری‌های ژنتیکی یا دیگر انواع ناهنجاری‌ها قرار دارند. این تست‌ها برای این دسته از زوج‌ها انجام می‌شود. آگاهی از مشکلات فرزند، پیش از تولد، می‌تواند به والدین کمک کند. آن‌ها می‌توانند برای مراقبت از فرزند خود آماده شوند. برخی از مشکلات نیز پیش از تولد قابل درمان است. برخی موارد نیز به مراقبت فوری پس از زایمان نیاز دارد. همچنین، برخی از ناهنجاری‌هایی که با این روش‌ها تشخیص داده می‌شوند، از جمله مواردی هستند که قانون سقط درمانی، در آن موارد سقط جنین را مجاز دانسته است.

دسته بندی ها