• آنتی‌ترومبین چه تأثیری در بارداری و سقط خودبه‌خود جنین دارد؟

  • آنتی‌ترومبین چه تأثیری در بارداری و سقط خودبه‌خود جنین دارد؟

  • بدن به‌طور طبیعی برای جلوگیری از لخته‌شدن خون موادی تولید می‌کند که یکی از این مواد آنتی‌ترومبین است. پایین‌بودن نتیجۀ آزمایش آنتی‌ترومبین نشان‌دهندۀ افزایش خطر لخته‌شدن خون است.
    دوران بارداری از نظر ایجاد اختلالات ترومبوآمبولیک دورۀ پرخطری است. اختلالات ترومبوفیلی در زمان بارداری می‌تواند باعث عوارض مادری مانند ترومبوآمبولیسم وریدی، آمبولی ریه، سقط مکرر، پره‌اکلامپسی و عوارض جنینی مانند اختلال رشد داخل رحمی و مرده‌زایی شود.

دسته بندی ها