• بالابودن یا پایین‌بودن آنتی‌ترومبین هر کدام نشانۀ چه مشکلی است؟

  • بالابودن یا پایین‌بودن آنتی‌ترومبین هر کدام نشانۀ چه مشکلی است؟

  • پایین‌بودن نتیجۀ آزمایش آنتی‌ترومبین نشان‌دهندۀ افزایش خطر لخته‌شدن خون است.
    دوران بارداری از نظر ایجاد اختلالات ترومبوآمبولیک دورۀ پرخطری است. اختلالات ترومبوفیلی در زمان بارداری می‌تواند باعث عوارض مادری مانند ترومبوآمبولیسم وریدی، آمبولی ریه، سقط مکرر، پره‌اکلامپسی و عوارض جنینی مانند اختلال رشد داخل رحمی و مرده‌زایی شود.

دسته بندی ها