برنامه پایان ناباروری
  • اختلال عملکرد غدۀ هیپوفیز چگونه می‌تواند موجب ناباروری مردان شود؟

  • اختلال عملکرد غدۀ هیپوفیز چگونه می‌تواند موجب ناباروری مردان شود؟

  • هورمون LH تولید هورمون مردانه و هورمون FSH تولید هاسپرم را کنترل می‌کند. این هورمون‌ها از غدۀ هیپوفیز ترشح می‌شوند. اگر به هر دلیل ترشح هورمون FSH دچار اختلال شود، تعداد اسپرم کاهش می‌یابد و حتی در مواردی ممکن است فرد مبتلا به آزواسپرمی (نداشتن اسپرم در مایع منی) شود.
    اختلال عملکرد غدۀ هیپوفیز در ترشح هورمون FSH علل متعددی دارد، اما سه علت شایع و مهم آن کم‌کاری غدۀ هیپوفیز، افزایش هورمون پرولاکتین و تزریق هورمون تستوسترون (هورمون مورد استفاده برای بدن‌سازی) است.
    درمان این اختلال تزریق هورمون FSH است.

دسته بندی ها