• بارداری مولار یا در اصطلاح عامیانه، بچه‌‌خوره، چیست؟

  • بارداری مولار یا در اصطلاح عامیانه، بچه‌‌خوره، چیست؟

  • اگر هنگام لقاح و بارورسازی تخمک مشکلات کروموزومی خاصی وجود داشته باشد، حاملگی مولار رخ می‌دهد. یعنی یا تخمک بارورشده اصلاً به جنین تبدیل نمی‌شود یا رشد ناقص و ناهنجاری خواهد داشت.
    بارداری مولار ممکن است به صورت کامل یا جزئی باشد. در بیشتر موارد بارداری مولار کامل، تخمک بارور، دو نسخه از کروموزم‌های پدر را داراستارد و در عوض، هیچ کروموزومی از مادر را ندارد. در این حالت، جنین، ساک حاملگی و جفت طبیعی تشکیل نمی‌شود، بلکه جفت به توده‌ای از کیست‌هایی تبدیل می‌شود که شبیه به یک خوشۀ انگور هستند. در بارداری مولار جزئی، معمولاً تخمک بارور دو نسخه از کوروموزم‌های پدر و یک نسخه از کروموزم‌های مادر را دارد و در این حالت، مقداری از بافت جفت و ساک بارداری، تشکیل شود و حتی جنین یا بخشی از بافت جنین نیز شکل بگیرد، اما در بیشتر موارد به قدری غیرطبیعی است که امکان رشد و زنده ماندن نخواهد داشت.
    خونریزی شدید، تهوع و استفراغ شدید و دفع کیست‌های به شکل انگور از واژن، از علائم بارداری مولار است.

دسته بندی ها