• چه کسانی و در چه فواصلی باید ماموگرافی انجام دهند؟

  • چه کسانی و در چه فواصلی باید ماموگرافی انجام دهند؟

  • ماموگرافی یک رادیوگرافی ساده از پستان و روشی تشخیصی برای کشف زودهنگام سرطان‌ پستان است. ماموگرافی یک ابزار مهم غربالگری سرطان پستان است، زیرا می‌تواند سرطان پستان را ۱۰ سال پیش از آن که قابل لمس شود، تشخیص دهد.
    زنان پس از ۴۰ سالگی، باید هر ۲ سال یک‌بار ماموگرافی انجام دهند. زنانی که در فامیل درجۀ یک آنها (یعنی مادر یا خواهر) سابقۀ ابتلا به سرطان پستان دارند، باید از ۳۵ سالگی، هر سال ماموگرافی انجام دهند.
    بهترین زمان انجام ماموگرافی هفتۀ نخست سیکل قاعدگی، یعنی دورۀ خونریزی پریود است. از آنجا که برای گرفتن تصویر خوب لازم است به پستان‌ها فشار وارد شود، ممکن است ماموگرافی برای برخی دردناک باشد، بنابراین، زمان پریود که پستان‌ها حساس نیستند، زمان مناسبی برای انجام ماموگرافی است.
    بهتر است که پیش از ماموگرافی دوش بگیرید و از اسپری یا رول ضدتعریق استفاده نکنید. فراموش نکنید که معاینه توسط جراح مهم‌ترین ابزار تشخیصی است و ماموگرافی نباید جای آن را بگیرد.

دسته بندی ها