• غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGS) چیست؟

 • غربالگری ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی (PGS) چیست؟

 • یک روش تشخیصی است که از طریق آن می‌توان سلامت ژنتیکی جنین را بررسی کرد. انجام این روش مستلزم لقاح برون‌تنی یا IVF است. در این روش ابتدا مراحل اولیه IVF -تحریک تخمک‌گذاری، گرفتن تخمک از خانم (پانکچر) و اسپرم از آقا و سپس تلقیح (بارورسازی تخمک توسط اسپرم) در آزمایشگاه- انجام می‌شود. پس از رشد جنین‌ها تا مرحلۀ ۸ سلولی که معمولاً طی ۲ تا ۳ روز صورت می‌گیرد، جنین‌شناس یک یا دو سلول را از جنین‌ها برمی‌دارد و نمونه‌ها را از نظر کروموزومی بررسی می‌کند تا جنین‌های دارای ۲۴ کروموزوم سالم را برای انتقال انتخاب کند. این روش برای گروه‌های زیر کاربرد دارد:
  - زوج‌های متقاضی تعیین جنسیت جنین
  - زوج‌هایی که در بارداری‌های قبلی جنین مبتلا به ناهنجاری ژنتیکی داشته‌اند.
  - زوج‌هایی که سابقۀ سقط مکرر جنین یا شکست مکرر درمان ناباروری، بدون علت مشخص داشته‌اند.
  - آقایانی که تعداد اسپرم‌شان کم است.
  - خانم‌هایی که در سنین بالای ۳۵سالگی باردار می‌شوند.
  - زوج‌های ناقل بیماری ژنتیکی وابسته به جنسیت

دسته بندی ها