• آیا مصرف مکمل‌هایی مثل فرتیل اید (fertilaid) باعث افزایش شانس بارداری می‌شود؟

  • آیا مصرف مکمل‌هایی مثل فرتیل اید (fertilaid) باعث افزایش شانس بارداری می‌شود؟

  • در مورد این مکمل‌ها، اجماع نظر وجود ندارد و گایدلاینی از سوی انجمن‌های بین‌المللی در این خصوص چاپ و منتشر نشده است. اگر میزان دریافت گروه‌های پایۀ غذایی درست نباشد و عوامل اکسیداتیو در رژیم غذایی بالا باشند، این مکمل‌ها به‌تنهایی نقش مؤثری در افزایش شانس بارداری ندارند. وقتی می‌گوییم «مکمل»، یعنی در تکمیل چیز دیگری به کار می‌روند و بنابراین، به‌همراه یک برنامۀ غذایی صحیح می‌توانند مؤثر باشند. البته دربارۀ بسیاری از ترکیباتی که در این مکمل‌ها وجود دارد، به اندازۀ کافی مطالعه نشده و دربارۀ اثربخشی برخی مثل کوکیوتن، نتایج پژوهش‌ها مثبت بوده است. اما در مجموع می‌توان گفت نباید فقط به این مکمل‌ها برای افزایش شانس بارداری تکیه کرد.

دسته بندی ها