• آیا سیگار و قلیان کشیدن خانم می‌تواند باعث ناباروری یا سقط جنین شود؟

  • آیا سیگار و قلیان کشیدن خانم می‌تواند باعث ناباروری یا سقط جنین شود؟

  • - خانم‌هایی که دخانیات مصرف می‌کنند، در معرض خطر ناباروری، سقط جنین در بارداری اول و دوم، بارداری خارج از رحم و سقط خودبه‌خودی قرار دارند. سیگار کشیدن و قلیان کشیدن در دوران بارداری، خطر زایمان پیش از موعد، جداشدن ناگهانی جفت و جفت سرراهی را افزایش می‌دهد. همچنین، احتمال تولد نوزادان کم‌وزن در میان مادران سیگاری بیشتر است. کم‌وزنی نوزادان خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌ومیر آنها را در دوره نوزادی تا یک ماه اول پس از تولد افزایش می‌دهد. افزون بر آن، نوزادان مادران سیگاری با خطر اختلالات رشد مواجه‌اند. بیشترین آمار مرده‌زایی نیز متعلق به زنان سیگاری است. البته قرار گرفتن در معرض دود سیگار و قلیان هم همۀ این عوارض را به دنبال خواهد داشت.

دسته بندی ها