برنامه پایان ناباروری
  • دیده نشدن ساک بارداری در سونوگرافی اولیه چه علتی دارد؟

  • دیده نشدن ساک بارداری در سونوگرافی اولیه چه علتی دارد؟

  • - اگر ساک بارداری در سونوگرافی واژینال در هفته پنجم بارداری دیده نشود، ممکن است به دلایل زیر باشد:
    - سونوگرافی زود انجام شده و سن بارداری درست محاسبه نشده است.
    - بارداری خارج رحمی است.
    - سقط جنین رخ داده است.

دسته بندی ها