برنامه پایان ناباروری
  • واریکوسل تحت بالینی چیست؟

  • واریکوسل تحت بالینی چیست؟

  • - گاهی فرد علائمی ندارد و در معاینه هم واریکوسل دیده نمی‌شود، یعنی به اصطلاح واریکوسل بالینی دیده نمی‌شود، اما در سونوگرافی رنگی واریکوسل مشهود است. به این نوع از واریکوسل، واریکوسل تحت بالینی گفته می‌شود. جراحی این نوع واریکوسل می‌تواند باعث بهبود وضعیت اسپرم و افزایش شانس باروری آقایان شود‌.

دسته بندی ها