• ذخیره یا رزرو تخمدان یعنی چه؟

  • ذخیره یا رزرو تخمدان یعنی چه؟

  • - خانم‌ها با حدود یک میلیون اووسیت (تخمک نابالغ) متولد می‌شوند. این رقم با رسیدن به سن بلوغ کاهش می‌یابد و به حدود چهارصد هزار فولیکول می‌رسد. در هر سیکل قاعدگی نیز حدود ده هزار اووسیت از بین می‌روند. بنابراین، به‌صورت تخمینی می‌توان گفت که در سن ۳۵ سالگی تنها ده درصد از آن ذخیرۀ ابتدایی باقی می‌ماند و پس از این سن، به سمت پایان یافتن پیش می‌رود. با کاهش ذخیره تخمدان، شانس بارداری نیز کاهش می‌یابد.

دسته بندی ها