برنامه پایان ناباروری
 • روش میکروسرجری برای درمان آزواسپرمی انسدادی چیست؟

 • روش میکروسرجری برای درمان آزواسپرمی انسدادی چیست؟

 • روش میکروسرجری یه یک روش جراحی برای مواردی است که آزواسپرمی (اندک بودن یا نداشتن اسپرم در مایع منی) ناشی از مشکلات اپیدیدیم (مجرای اسپرم‌بر) و رگ وابران است.
  مراحل میکروسرجری:
  - این جراحی با بیهوشی عمومی انجام می‌شود.
  - جراح یک برش کوچک در بیضه ایجاد می‌کند.
  - سپس، با استفاده از میکروسکوپ با بزرگ‌نمایی زیاد، مجاری را بررسی می‌‌کند تا محل دقیق انسداد را بیابد.
  - در مرحله بعد با ابزارهای مخصوصی، انسداد مسیر خروج منی را برطرف می‌کند.
  - اگر هیچ مسیر خروجی برای بیرون آمدن اسپرم وجود نداشت، جراح یک مسیر جدید ایجاد می‌کند.
  - در مرحله آخر، محل برش بخیه زده می‌شود.

دسته بندی ها