• آیا بارداری دوقلویی پرخطر محسوب می‌شود؟

  • آیا بارداری دوقلویی پرخطر محسوب می‌شود؟

  • - بارداری دو یا چندقلویی عوارض متعددی دارد. از همان ابتدای بارداری، به دلیل بزرگ‌تر بودن سطح جفتی و ترشح بیشتر هورمون بارداری، احتمال بروز تهوع و استفراغ بیشتر است و حتی در مواردی لازم است خانم باردار بستری شود. در طول بارداری نیز، به نسبت بارداری تک‌قلویی، احتمال بروز فشار خون بارداری، شدت بالای فشار خون بارداری و سن پایین ابتلا به آن، بیشتر است. البته علت ابتلا به فشار خون بارداری هنوز مشخص نیست، ولی نظریاتی وجود دارد که آن را به ترشح مواد جفتی مرتبط می‌کند. در بارداری دو یا چندقلویی میزان ترشح این مواد، به دلیل تودۀ جفتی بزرگ‌تر، بیشتر است و این می‌تواند توجیه‌کنندۀ علت خطر بیشتر ابتلا به فشارخون بارداری در بارداری‌های دو یا چندقلویی باشد‌. عارضۀ مهم دیگر خطر زایمان زودرس به‌صورت خودبه‌خود، به عللی مثل پارگی کیسه آب، یا با مداخله پزشکی، به عللی مثل وجود خطر برای سلامت مادر، است. زایمان زودرس می‌تواند باعث بروز خطر برای جنین‌ها یا ناتوانی‌های آتی برای نوزادان شود‌. خطر زایمان اورژانسی نیز در این بارداری‌ها بیشتر است.

دسته بندی ها