• هماتوم جفتی چیست و چه عوارضی دارد؟

  • هماتوم جفتی چیست و چه عوارضی دارد؟

  • - هماتوم به جمع شدن موضعی خون یا لخته شدن خون در بیرون رگ‌های خونی، یعنی در بافت‌ها و اندام‌ها گفته می‌شود.
    هماتوم جفتی جمع شدن خون بین غشای جفت و رحم است که معمولاً در مراحل اولیه بارداری بروز می‌کند. هماتوم جفتی را می‌توان با استفاده از سونوگرافی تشخیص داد. عوارض هماتوم جفتی به اندازۀ هماتوم، سن مادر و سن جنین بستگی دارد. اگر هماتوم کوچک یا متوسط باشد، اغلب خود به خود از بین می‌رود. در واقع لخته خون جذب بدن می‌شود یا از طریق خونریزی خارج می‌شود.
    اما اگر هماتوم بزرگ باشد و یا جذب، دفع یا درمان نشود، ممکن است بخشی از جفت را از پوشش داخلی رحم جدا کند یا آن را از بین ببرد و در نتیجه باعث سقط جنین شود.

دسته بندی ها