• یبروم ساب سروزال چیست؟

  • یبروم ساب سروزال چیست؟

  • فیبروم یا میوم ساب سروزال فیبرومی است که بیرون از رحم، داخل حفره شکم یا حفره لگن رشد می‌کند و می‌تواند اندازه‌های مختلفی، از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ، داشته باشد. از آنجا که این دسته از فیبرو‌م‌ها داخل حفره لگن رشد می‌کنند، ممکن است پیش از بزرگ شدن هیچ علامتی نداشته باشند و فقط هنگامی که اندازه آنها بیش از حد بزرگ شود و باعث فشار به مجاری ادراری، مثانه یا روده شوند، علائمی مثل نفخ، یبوست یا تکرر ادرار ایجاد کنند. در صورت بروز چنین علائمی ممکن است پزشک جراحی لاپاراسکوپی ccبرداشتن فیبروم را پیشنهاد کند.

دسته بندی ها