• علت ایجاد فیبروم‌های رحمی چیست؟

  • علت ایجاد فیبروم‌های رحمی چیست؟

  • علت شکل‌گیری فیبروم‌ یا میوم در رحم به طور دقیق روشن نیست، اما پژوهش‌ها نقش عامل وراثت را در بروز فیبروم رحمی تأیید کرده‌اند. یعنی وجود برخی اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در مادر مبتلا به فیبروم، باعث می‌شود فرزند او نیز مبتلا شود. همچنین، با افزایش سن، به‌ویژه در سنین بالای ۳۵ سال، احتمال بروز فیبروم‌های رحمی افزایش می‌یابد.

دسته بندی ها