الفیدیوهات العامة


المستوصفات

 • کلينيک سلامت جنسي

  کلينيک سلامت جنسي ابن سينا
  شماره تماس 23519-021 داخلي 822

  کلينيک درمان ناباروري

  کلينيک تشخيص و درمان سقط مکرر

  کلينيک تشخيص درمان سقط مکرر ابن سينا
  شماره تماس 23519-021 داخلي 824

 • کلينيک دردهاي لگني، اندومتريوز و لاپاروسکوپي پيشرفته

  کلينيک دردهاي لگني، اندومتريوز و لاپاروسکوپي پيشرفته ابن سينا
  شماره تماس 23519-021 داخلي 390

  کلينيک روش هاي جايگزين در درمان ناباروري (اهدا)

  کلينيک روش هاي جايگزين در درمان ناباروري (اهدا)
  شماره تماس 23519-021 داخلي 806 و807

  کلينيک سلامت مادر، جنين و نوزاد

  کلينيک سلامت مادر، جنين و نوزاد
  شماره تماس 23519-021 داخلي 818

أخبار


 • AvicennaClinic ایجاد بانک جنین اهدایی در مرکز درمان ناباوری ابن‌س… إقرأ أکثر

 • AvicennaClinic دلایل مصرف هپارین در دورۀ باداری إقرأ أکثر